Kunstvormen


Bij het schilderen wordt door het werken met kleuren het gevoelsleven verzorgd en verrijkt en krijgen emoties de ruimte om zich uit te drukken. Elke kleur heeft een speciale werking. Zo is het voor de ene mens wenselijk om met rustgevende blauwe kleuren te schilderen, voor de ander zijn actieve warme rode, evenwichtige groene of stralend gele tinten meer geschikt. Het schilderen met kleuren en het zien ontstaan van nieuwe tinten is vreugdevol en wekt verwondering. Tijdens het schilderen tast men dat wat op het papier aan het ontstaan is innerlijk af. Men zoekt naar een evenwicht tussen kleur, vlak en beeld. Hierdoor ontstaat een sterkere verbinding met de eigen gevoelswereld.

Tekentechnieken als waarnemingstekenen of geometrie hebben hun invloed op denkprocessen. Vlakken en vormen staan op de voorgrond. Bij het waarnemingstekenen bijvoorbeeld gaat het om de precisie, het exact weergeven van wat u ziet.
Het intuïtief, dynamisch of spelend tekenen vraagt om overgave en spontaniteit, zoals kinderen die van nature hebben.Verrassing speelt een grote rol.
Tijdens het vormtekenen streef je al bewegend naar een vorm die links, rechts, boven en onder in balans is.

Boetseren met was of klei activeert het wilsleven. Ook worden de warmte- en energiestromen gestimuleerd. Tijdens het boetseren gaat alle aandacht naar het omwerken van vormeloze klei tot een plastiek. Een gevoel van vreugde welt op wanneer uit het spel van scheppen en herscheppen een nieuwe vorm is geboren.

Beeldhouwen vraagt behoedzaamheid en geduld. Steen is immers niet zo gewillig als klei. Het is een spannende uitdaging om al beitelend en raspend uit een ruwe steen een uniek beeld te creëren. Door de steen te polijsten met water en schuurpapier wordt de vorm spiegelglad.

Lanne Verbakel-Verheijen
Dreef 7
4813 ED Breda
Telefoon: 076 - 514 80 10
E-mail: