Kunstzinnige therapie


Ieder mens kent in zijn leven wel een periode waarin een vastgelopen situatie hoognodig aandacht verdient.
Het eigen scheppend vermogen geeft ruimte om te ontdekken, te genieten, te oefenen, te veranderen, te verwerken.In de kunstzinnige therapie worden beeldende technieken gebruikt,duidelijke opdrachten gegeven en een concreet werkproces aangeboden.

Ik wil u of uw kind graag helpen als er sprake is van:

Er worden in de kunstzinnige therapie verschillende kunstvormen toegepast:

Elke kunstvorm heeft zijn specifieke uitwerking op fysieke en psychische processen in de mens.
De keuze van de kunstvorm, het onderwerp en de opdracht zijn afgestemd op uw individuele situatie. De ene mens is gebaat bij schilderen, de andere bij tekenen of boetseren.
Het werken met kleuren, lijnen en vormen brengt een ontwikkelingsproces op gang.
Er is ruimte om innerlijke ervaringen bewuster te beleven, hetzij door expressief, hetzij door veel ingetogener met het materiaal te werken.
Gedichten, verhalen en waarnemingen uit de natuur ondersteunen dit proces.
De nadruk ligt niet zozeer op het maken van een kunstwerk, maar op de weg die hierheen leidt. De wijze waarop u iets maakt en hoe u zich uitdrukt vertellen iets over uzelf.
Tijdens de therapie wordt u gestimuleerd stappen te nemen die helpen bij het overwinnen van drempels en het doorbreken van patronen.
Door samen te kijken naar het werk en de ervaringen te bespreken, groeit het zelfinzicht en krijgt u gaandeweg meer invloed op uw eigen levensloop.

Kinderen
Met kinderen werk ik aan de hand van een verhaal waarin beelden voorkomen die hun ontwikkeling ondersteunen, zoals bijvoorbeeld een prins of prinses die met moed en doorzetting een moeilijk obstakel overwint. Er is in een sprookje altijd sprake van een hulpbron, dat geeft vertrouwen.
De kinderen maken ook een eigen verhaal bij hun schildering, tekening of boetseerwerk.
Zo vertellen zij in beeldspraak wat onbewust in hen leeft. Door mijn tussenkomst in het verhaal kunnen nare emoties of vastgelopen patronen een andere wending krijgen.
Creativiteit is niet alleen een zinvolle, ontspannende uitingsvorm maar ook een kracht voor het leven zelf. Het heeft immers alles te maken met flexibiliteit, speelsheid, verwondering en zelfvertrouwen.
Met pubers werk ik vaak aan een serie portretten waarbij zij een verhaal schrijven.

Intake
Tijdens de kennismaking is er alle ruimte uw verhaal te vertellen. Samen kijken we naar de oorsprong van de hulpvraag. Ik vertel wat de kunstzinnige therapie voor u of uw kind kan betekenen.
Na het gesprek verdiep ik me in de biografie en hulpvraag en stem het therapie plan hierop af. We werken een keer per week, het aantal keren hangt af van de situatie.

Voor tarieven en de route klikt u op praktische gegevens.

Voor meer info kijk op www.kunstzinnigetherapie.nl.

Lanne Verbakel-Verheijen
Dreef 7
4813 ED Breda
Telefoon: 076 - 514 80 10
E-mail: